Nike Kobe 1 FTB
Sail/Sail
869451-110
March 23, 2016
$200

nike-kobe-1-ftb-black-mamba-pack-4 nike-kobe-1-ftb-black-mamba-pack nike-kobe-1-ftb-black-mamba-pack-2 nike-kobe-1-ftb-black-mamba-pack-3 nike-kobe-1-ftb-black-mamba-pack-5 nike-kobe-1-ftb-black-mamba-pack-1 nike-kobe-1-ftb-black-mamba-pack-6 nike-kobe-1-ftb-black-mamba-pack-7